Handelsbetingelser

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Frans Barstad afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Frans Barstad" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
Frans Barstad oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Frans Barstad via dk@fransbarstad.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Frans Barstad er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Frans Barstad udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Frans Barstad om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Frans Barstad er først indgået, når Frans Barstad ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
Indtil Dankort kommer er det bankoverførelse..

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgået fra Frans Barstad , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Frans Barstad yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Frans Barstad i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Frans Barstad inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Frans Barstad har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Frans Barstad's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Frans Barstad.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Frans Barstads kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Frans Barstad afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

 

Sådan benytter køber sin fortrydelsesret ved køb af varer

Send en utvetydig meddelelse om købers fortrydelse til Frans Barstad inden for 14 efter, køber har modtaget varen

Send varen retur senest 14 dage efter, køber sendte meddelelse om fortrydelsen

Køber har ret til at få sine penge retur senest 14 dage efter, køber sendte meddelelse til Frans Barstad, at køber ville fortryde købet. Frans Barstad skal dog returnere pengene, når Frans Barstad har modtaget dokumentation for at varen er afsendt – eller har modtaget varen retur

Køber skal som udgangspunkt have alt det, køber har betalt, retur

Frans Barstad skal returnere pengene på samme måde som køber betalte

Køber skal:

Bevise, at meddelelsen om, at køber vil fortryde er, afsendt

Bevise at varen er returneret

Betale returforsendelse

Frans Barstad kan:

Fratrække ekstraomkostninger for fremsendelse af varen, hvis køber ved købet selv har valgt og bestilt en dyrere forsendelsesform, end den Frans Barstad tilbød

Fratrække penge hvis varens værdi er forringet, fx skadet eller bærer præg af at have været brugt udover, hvad man må i en butik

Hvornår overtager køber ansvaret for varen?

Køber overtager ansvaret for varen, når køber får den leveret. Hvis køber fortryder sit køb, har køber ansvaret for varens stand, indtil den når retur til Frans Barstad. Det betyder, at køber må forvente at skulle betale, hvis varen bliver skadet eller forsvinder, inden den når frem til Frans Barstad, selvom det ikke er købers skyld. 

Køber har fået varen leveret, når køber får varen i fysisk besiddelse.

Hvis køber selv bestiller transport

Hvis køber vælger og selv bestiller en transportform, som ikke er blandt de leveringsmuligheder, som Frans Barstad tilbyder, er varen leveret, når den er overgivet til den transportør, køber har valgt. Køber har altså selv ansvaret for transport af varen, hvis køber vælger og bestiller en anden transportform. Sker der noget med varen under transporten, kan køber ikke klage til sælgeren.

Pas på varen

Hvis køber er i tvivl om, hvorvidt køber vil benytte din fortrydelsesret, skal køber behandle varen forsigtigt, som hvis køber stod med den i en butik. Hvis varen er blevet skadet, eller er brugt udover, hvad køber må i en butik, skal køber betale for værdiforringelsen, hvis køber vælger at fortryde købet.  Hvor meget køber kommer til at betale afhænger af varens tilstand.

Hvis køber fortryder købet

Hvis køber vil benytte sin fortrydelsesret, har køber ansvaret for forsendelse af varen, når den skal retur til Frans Barstad. Hvis varen bliver beskadiget eller forsvinder under transporten retur til Frans Barstad, er det købers ansvar.

Køber skal derfor sikre sig at varen er ordentligt emballeret og sendt på en forsvarlig måde, fx som værdipakke.

Som udgangspunkt har køber14 dages fortrydelsesret, når køber handler på nettet eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Men der er en række undtagelser.

Køber har IKKE fortrydelsesret, når køber indgår aftaler om:

Varer der er specielt fremstillet til køber - såkaldt bestillingskøb

 

Forbehold for ændringer:
Frans Barstad forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 30 dage.

Misbrug:
Frans Barstad medføre til politianmeldelse.Link til fortrydelsesformular
(download PDF)